روش صید ماهی تن نیازمند بازنگری است

روش صید ماهی تن نیازمند بازنگری است دغدغه‌ای که امروز یکی از مهمترین مشکلات حوزه صید ماهی تن است. دکتر سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت میدانی امروز (دوشنبه 21 مهرماه) خود از واحد تولید کنسرو ماهی در بیشتر بخوانید…

مرغ آرین یک سرمایه ملی فراموش شده

مرغ آرین یک سرمایه ملی فراموش شده است. این جمله مهمترین صحبت این روزهای رئیس کمیسیون کشاورزی دکتر سید جواد ساداتی نژاد با رسانه‌هاست که به زعم ایشان اگر این سرمایه جدی گرفته شود و دوباره احیاء شود خیلی زود در صنعت مرغ و تخم مرغ به خودکفایی خواهیم رسید. بیشتر بخوانید…

موضوع آب به مدیریت یکپارچه نیاز دارد

موضوع آب در کشور ما به مدیریت یکپارچه نیاز دارد. برای رسیدن به این مدیریت یکپارچه لازم است مدیریت آب بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تعدیل شود. سیدجواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست کمیسیون، گفت: در نشست بیشتر بخوانید…

قیمت تخم‌مرغ و جوجه یک روزه ماهانه تعیین شوند

بررسی امکان تعیین قیمت تخم‌مرغ و جوجه یک روزه به صورت ماهانه موضوع نشست امروز (سه شنبه 21 مردادماه) کمیسیون کشاورزی با نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود. در این نشست، سید جواد ساداتی نژاد ریاست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بیشتر بخوانید…